Gáti György fotográfus weboldala
H Í R E K
 
A XXIX. MAGYAR SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZAT
KIÁLLÍTÁSA A NEMZETI MÚZEUMBAN


György Gáti: Májusfa - Maypole
Gáti György: Májusfa – Trstené – 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Cepková és Gáti György páros kiállítása
a szlovákiai Liptószentmiklóson (Liptovsky Mikulás) a Dom Fotografie-ban
!!! MEGHOSSZABBÍTVA ÁPR. 25-IG !!!

Gáti Cepková kiállítás meghívó exhibition invitation

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARTÓK HÁZA – BARTÓK VILÁGA
Fotókiállítás Bartók Béla születésének 130. évfordulójára

György Gáti: The Chair and Bosendorfer of Bela Bartok

-------------------------------------------------------------------------------

Gáti György díjat nyert a Sajtófotó 2010 pályázaton
a természet és tudomány kategóriában

Gáti György: Hódolat / Reverence (Koli Finnország / Finland, 2010)
Gáti György: Hódolat / Reverence (Koli, Finnország / Finland, 2010)
A díjnyertes sorozat ide-, vagy a fenti képre kattintva érhetõ el a sajto-foto.hu weboldalon.


----------------------------------------------------------------------

Gáti György: FINLANDSCAPES
kiállítás Jyväskylä-ben, a Galleria Gloria-ban

Gáti György FINLANDSCAPES kiállítás meghívó exhibition invitation
A képre kattintva beléphet a kiállításra-------------------------------------------------------------------------------

Lucien Hervének Hódmezõvásárhely
poszt humusz díszpolgári
címet adományoz!Gáti György: Lucien Hervé

2010. november 5-én megnyílt a Lucien Hervé emlékkiállítás szülõvárosában - Hódmezõvásárhelyen.
A kiállítás kurátora: N. Szabó Magdolna
Köszöntõt mondott - és a díszpogári címrõl a bejelentést tette:
Dr. Kószó Péter alpolgármester
A kiállítást megnyitotta: Gáti György

A megnyitó szövege:

Tisztelt Vendégek, Kedves Házigazdák,

Fotográfusként arra gondoltam - e felkérés birtokában -, hogy a Lucien Hervé emlékkiállítás megnyitásának tisztét tulajdonképpen szavak nélkül illene betöltenem.

Hódmezõvásárhely szülöttének mûvészettöréneti jelentõségét, fotográfusi nagyságát nálam sokkal hivatottabbak méltatták a Pompidou Központban, a Szépmûvészeti Múzeumban és a ma délután megtartott remek felolvasóülésen - hogy csak a közelmúlt eseményeit idézzem.

Ahhoz, hogy Lucien Hervérõl az emberrõl meséljek, elég lenne szótlanul felmutatnom az általa készített képeket. Akár azokat, amelyeket a Fotóhónap 2010 egyik vezetõ kiállításán a Szépmûvészeti Múzeumban láthatunk, vagy ezeket, amelyeket iránta való méltó megemlékezésül Hódmezõvásárhely városa állított ki.

Hódmezõvásárhely, ahol is a tizenkilencedik században élt egy Elkán Lajos nevû bõrnagykereskedõ. Akirõl a krónika azt írja, hogy azért nem szállt be az I. világháború idején az országos bõrkartellbe, hogy a kartell által megszabottnál jóval alacsonyabb áron értékesíthesse a termékeit a magyar hadseregnek, ezzel is támogatva a hazát.
Fia - Elkán László nyolc éves korában veszítette el õt. Azonban számára egész életében édesapja volt a mintakép. Saját bevallása szerint is alapjaiban formálta jellemét és karakterét az apjától látott tisztesség, becsületesség.

Az ezredforduló elején a sors úgy hozta, hogy Párizsba utazhattam valakihez, aki a város csábító erejét azzal fejelte meg, hogy õt egy magyar származású fényképész és felesége látja vendégül – egy, az Eiffel-toronyra nyíló padlásszobában.
Hamarosan kiderült, hogy Lucien Hervérõl van szó.

És ettõl fogva töredékére halványult az invitáló gyönyörû lány jelentõsége, csakúgy mint Párizsé.
A Hervével való találkozásra koncentráltam.

És azért lenne elégséges minden szó helyett a fotográfiáira mutatnom, mert a megismerkedésünk óta nyilvánvaló, hogy bármely verbális megnyilvánulásnál hívebben tükrözik õt a munkái..

A bölcsességét, a humorát, a megfontoltságát, a férfias finomságát a szeretetét és a szerénységét.
Pedig õ akinek kézfogásában ott lakott Alvaro Aalto, Breuer Marcell, Kenzo Tange, Niemeyer, Prouvé, Gropius, Miró vagy Matisse ujjlenyomata, akinek Le Corbusier -vel kapcsolatos munkáit a Getty Images válogatás nélkül vásárolta fel, megengedhetett volna magának számos alürt. Nem tette.

Ezzel szemben kilencvenes éveiben járó, komoly betegséggel küzdõ emberként is temérdek idõt töltött a fürdõszoba mögött meghúzódó, dolgozószobájában, rendszerezte, válogatta a képeit, dolgozott.

Amit a fotók sugallta jellemzõi mellett még szívesen elmondanék Önöknek, az néhány személyes benyomás.

Beszélnék a hévrõl, amellyel birkózóéveit ecsetelte, oly részletességgel, hogy szinte érezni lehetett a birkózószõnyeg tompa puffanását.
Fõképpen a tanulságokat, amelyeket egy-egy küzdelembõl levont, és amelyeket tovább alkalmazott az élete - így a fotográfia során.

Szent áhitattal beszélt a zene és a fotográfia elválaszthatatlan kapcsolatáról. Örömmel hallgatott Schubertet, Bartókot, Kurtágot.

Különösképpen érdekelték a fiatalok. Nem divatos pózból, és udvariasságból volt kiváncsi a mai képcsinálókra.

Ha egy fotográfia került a szeme elé, azonnal fürkészte, hogy miként lehetne azt jobbá, érdekesebbé, nézhetõbbé tenni.

Az én fotóimat is rögvest javasolta szûkebbre, vagy merészebbre vágni, még hatásosabbra szerkeszteni.

Nekem egy fontos gondolatot adott útravalóul, amely szinte minden képem exponálása elõtt – átfut az agyamon.
Ez így szól: Az egyik legfontosabb fotográfiai eszköz az olló.
És azóta a kamera keresõjét is ollóként használom a látvány precíz körbevágására.

Ha valamilyen humoros dologról esett szó, még legfáradtabb állapotából is hirtelen felélénkült, szeme huncutul csillogott, kicsit összevonta a szemöldökét, és pillanatok alatt elõállt valamilyen brilliáns nyelvi élccel, szófordulattal - magyarul.

Gondoltam ilyenkor: ez is egy képesség, hogy valaki hetvenvalahány távoltöltött év után is ilyen nagyszerûen bírja az anyanyelvét.
Ám egészen másfajta történetre derült fény. Kiderült, hogy feleségével, Judittal, 1947-ben történt megismerkedésekor már csak törve, számos hiányossággal beszélte a magyart.

Fûszeres helyett például azt mondta: fûszerész.
Úgy emlékezett, hogy nem telt el sok idõ az 1928-as Párizsba érkezése után, és máris franciául gondolkodott, sõt ezen a nyelven álmodott is.

Nos egy József Attila kötettel és Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetével gyakorolta vissza magát az anyanyelv rejtelmeibe. Judit adta a kezébe ezeket a könyveket. Judit, akirõl muszáj szót ejtenem. Több mint fél évszázadon át volt felesége, társa, ihletõje, segítsége Hervének. És Hervé halála után is férje anyagaival, kiállításaival foglalatoskodik, Hervé dolgainak szenteli az életét.

Nem ok nélkül tett a férje szellemi és fotográfiai hagyatékát méltóképpen õrzõ és ápoló özvegyrõl hálás említést a HERVÉ 100 minden megnyitó személye a Szépmûvészeti Múzeumban.

Innen küldöm neki - az épp otthonában lábadozó betegnek - a magam és minden bizonnyal az Önök jókívánságát.

Egyébként, hogy minden út Vásárhelyre vezet, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az imént említett Juditnak a nagybátyja Hódmezõvásárhelyen lakott és Judit és Hervé szülei ismerték egymást. De ez az egybeesés csak 1947-es párizsi megismerkedésük után derült ki.

Nemrég panaszkodtam Jutkának, hogy elõfordul hogy egy-egy vadonat új képem láttán kövér elégedettség lesz úrrá rajtam. Örömmel nyugtázom képem új- és korszerûségét. Aztán kezembe kerül egy Hervé-album és dermedten látom, hogy két évvel a születésem elõtt õ már exponált egy ilyen fotót.

Tudod, mit mondott erre Hervé? - kérdezte rögtön Jutka. Azt, hogy mindannyian törpék vagyunk, egymás vállára állunk, és így érjük el a célt.

A sors kegyébõl én egy óriás vállára állhattam, kamerámmal ott settenkedek, és bár hiányát érezve, de ünneplem Önökkel együtt a százéves Lucien Hervét, aki ma egy kicsit hazalátogatott.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

A HORTOBÁGYI NEMZETKÖZI MÛVÉSZTELEP
FOTÓTAGOZATÁNAK KIÁLLÍTÁSAGáti György: Nagytemplom - Reflexiók V.

-------------------------------------------------------------------------------

PIXRAEL ÚJRA
A Pixrael 2009 kiállítás - Gáti György 7 képével - a Gödör és a Sziget után
a Bp. XIII. Hollán Ernõ utcában látható újra 2009. szeptember 9-tõl.


Gáti György: Infinity
-------------------------------------------------------------------------------

GÁTI-HÓNAP A VÁROSLIGETBEN!

Ez persze így túlzás. de szeptemberben két helyen is láthatóak lesznek a Városligetnél Gáti György munkái.
A RESTART címû, 2009-es ARC plakátpályázat kiállításán látható egy óriásplakátja,
Resta_r__t címmel, 2009 szeptember 3-tól szeptember 22-ig az Ötvenhatosok terén.

A XI. Állami Mûvészeti Díjazottak kiállításán az Olof Palme házban 5 mûve tekinthetõ meg, 2009. szeptember 4-tõl október 4-ig.
(Hétfõ kivételével naponta 10 és 17 óra között a Magyar Alkotómûvészek Házában, a Budapest, XIV. Olof Palme Sétány 1. sz. alatt)


Sehr Miklós felvételén Gáti György: Resta_r__t címû óriásplakátjának ragasztása látható.


Gáti György: Resta_r__t

Idézet egy fórumbejegyzésbõl:
"Most esett le a Restaurantos kép.
Csak a Restart olvasható és egy manusz küldi a rókát ezerrel... (P)"-------------------------------------------------------------------------------Gáti György: Két villám és a Szabadság-híd – Budapest / Two Lightnings and the Bridge of Liberty – Budapest


----------------------------------------------------------------------

VIVE LE TOUR!!!


Gáti György: A Tour de France befutója a Jardin des Tuileries-nél (2003)

----------------------------------------------------------------------

PIXRAEL


Gáti György: Az utolsó korty kávé (egy cipõbolt kirakatán át) - Tel Aviv
PIXRAEL pályázat, III. díj

A "PIXRAEL" Tel Avívról szóló fotópályázatra kb 1000 mû érkezett.
A kiállított 52 kép között 6 Gáti-fotó található, melyekbõl a díjazott a lap tetején látható, a kiállítottakat itt alant böngészheti végig,
vagy a budapesti Erzsébet téren, a Gödör fölötti sétányon 2009. augusztus 10-ig.

-------------------------------------------------------------------------------


SAJTÓFOTÓ 2008 kiállítás és az ÉV KÉPEI album
Gáti György - Argentinában készült - anyagából a Sajtófotó 2008 kiállításon falra került az Upsala-gleccserrõl szóló sorozat egy darabja.
Az ÉV KÉPEI c. kiadványba a szériából 3 fotográfiát választottak a szerkesztõk.


Gáti György: Upsala-gleccser, Lago Argentino

--------------------------------------------------

.
BEZÁRT A MA/GÁT FOTÓZTÁKA tárlat anyaga, valamint a kiállítással kapcsolatos szöveges és képi információk, hanganyagok a MA/GÁT fotózták
galériában találhatóak, amely a baloldali menüsorban található, vagy ide kattintva érhetõ el.


--------------------------------------------------
Balogh Rudolf-díj 2009
Gáti György átveszi Hiller István minisztertõl és Schneider Márta szakállamtitkártól a Balogh Rudolf-díjat
Gordon Eszter felvétele

.

--------------------------------------------------

CAMERA OBSCURA
KORTÁRS SÖTÉT SZOBÁK
KIÁLLÍTÁS A MAI MANÓ HÁZBANA tárlaton Gáti György: Redõnyön át címû felvétele is látható

--------------------------------------------------

AK12

Balla András, Bánkuti András, Baricz Katalin, Barta Zsolt Péter, Benkõ Imre, Fábry Péter,
Fekete András, Gáti György, Halas István, Lugosi Lugo László, Szabó Barnabás, Vancsó Zoltán

- a 12 André Kertész ösztöndíjas - kiállítása Balassi Intézetben.
A kiállítás kurátora: Szarka Klára

Gáti György Lucien Hervé környezete címû anyagából 5 kép látható


Gáti György: Hervé Nappalija (Sárga-Fekete-Kék) / Hervé's Living Room (Yellow-Black-Blue)Letöltés: Kulturhaz_081013.cut.wmv
A Magyar Televízó Kulturház címû mûsora hírt adott a tárlatról


Cserba Aurél: Gáti György, Fábry Péter, Balla András, Benkõ Imre a megnyitónFotóhónap 2008 rendezvényeinek sorában a 12 André Kertész ösztöndíjas csoportos tárlata nyílt a Balassi Intézetben október 8-án - AK 12 címmel


--------------------------------------------------

AA Hortobágyi Nemzetközi Mûvésztelep Fotómûvészeti Tagozatának kiállítása október 10-tõl látható a debreceni Arany Bika szálló halljában.


Gáti György: Éjfélkor az Arany Bika elõtt / At midnight in front of the Hotel Arany Bika - Debrecen


Móricz Simon képe a kiállítás-megnyitón készült
Balról: Hossala Tamás, Fazekas István, Kiss-Kuntler Árpád, Gáti György

-------------------------------------------------------------------------------


BOLDOG 30. SZÜLETÉSNAPOT HBB!!!

A koncertfotók galériája a lenti képekre kattintva idézhetõ elõ.
Gáti György: Hobo és Bill a 30. születésnapi koncerten

A koncertfotók galériája a fenti képekre kattintva idézhetõ elõ.


........................................................................


KIÁLLÍTÁSOK

A Zenei Világnap alkalmából, október elsején, a Dunakeszi Müvészeti Iskolában került falra a Bartók Háza címû kiállítás a MAOE mûvészeinek munkáiból.


Gáti György: Bartók Béla Fonográfja / Béla Bartók's Phonograph
-------------------------------------------------------------------------------


"Hol a boldogság mostanában?" /Petõfi S./
GÁTI-PLAKÁT AZ ARC KIÁLLÍTÁSON

GATI_St_Patricks_Day_Staten_Island_NEW YORK Gáti György Gáti Fotó gatiphoto Gáti György Gáti ARC Gáti György: Ebédidõ / Lunch Break

Részlet a Magyar Hírlap cikkébõl:
Az elsõ helyezett pedig Barta Árpád és Szabó Ádám alkotása lett: egy asztalon összecsokizott tányér, s hogy egyértelmû legyen a poén, a Már bennem címet kapta. Nem mondhatjuk, hogy nem ötletes, de szerintünk összehasonlíthatatlan például Gáti György Sirály címû plakátjával, amelyen egy hajléktalan fal menti otthona látható, a hajléktalan nélkül, kartonpapírra felírva: "Ebédidõ" – ha más nem, akkor ez boldogság. Vagy Takács György nagyon frappáns válaszát is említhetnénk: "Akik tudják a választ, nem értik a kérdést." Pion István
(A szervezõk a pályázat jeligéjét tüntették fel címként. A Szerk)
A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

Index-cikk a kiállításról: http://index.hu/kultur/media/arc90829/
Képek: http://index.hu/gal/?dir=0808/kult/arc/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gáti György: Vízcseppek Debrecenbõl

A Hortobágyi Nemzetközi Mûvésztelep Fotográfiai Tagozatának 9 tagja 9 napig
fotografált a Hortobágyon és Debrecenben - a Cívis Hotels Rt. támogatásával.

A résztvevõk Benkõ Sándor, Fazekas István, Fejér Gábor, Gaál Zoltán, Gáti György, Horváth Dávid,
Kiss-Kuntler Árpád, Máthé András és Móricz Simon voltak. Mûvészeti vezetõ: Szebeni AndrásA XI. kerület, Újbuda születésnapján XI. 11-én került bemutatásra Gáti György KERÜLETI FELÜLETEK c. fotómozija.
Ide kattintva megtekinthetõ és hallgatható: GATI_Keruleti_Feluletek

--------------------------------------------------------------------------------

TABÁK LAJOS 1904 - 2007

Gáti György felvételei Szarka Klára: Egy évszázados ember c. könyvébõl

Innen letölthetõ a Tabák Lajos 101. születésnapjára készült képösszeállítás (13MB)-------------------------------------------------------------------------------

Egy éve halt meg Puskás Ferenc

GATI Gyorgy Puskas Ferenc Öcsi Gáti Fotó gatiphoto Gáti György
Gáti György: Puskás Ferenc (1927-2006)


-------------------------------------------------------------------------------

A HORTOBÁGYI NEMZETKÖZI MÛVÉSZTELEP FOTÓMÛVÉSZETI TAGOZATÁNAK KIÁLLÍTÁSA


Gáti György: Templomülés - Debrecen, Nagytemplom

A Debreceni Arany Bika Szálloda halljában Hupuczi László - a Cívis Hotels Rt. vezérigazgatója, és
Gera Mihály újságíró nyitják meg a Hortobágyi Nemzetközi Mûvésztelep Fotómûvészeti Tagozatának tárlatát,
2007. október 12-én, pénteken délután fél ötkor.

Kiállító alkotók:
Bánkuti András, Benkõ Sándor, Fazekas István, Gaál Zoltán, Gáti György, Kiss-Kuntler Árpád és Máthé András

Mûvészeti vezetõ: Szebeni AndrásGáti György párizsi képe a Foto Mozaik júliusi címlapján

-------------------------------------------------------------------------------

Boldog születésnapot! Happy birthday!
ARCHIE SHEPP 70 éves!


Gáti György: Archie Shepp a párizsi New Morning klubban

-------------------------------------------------------------------------------


Gáti György: Lucien Hervé (1910 - 2007)

-------------------------------------------------------------------------------


100 éves a Városligeti Vajdahunyadvár - idõszaki kiállítás - Megtekinthetõ: 2007. június 9-tõl 2008. január 6-igFotó: Gáti György


Hommage á Alpár Ignác
A folyosón mintegy 30 fotót tartalmazó kiállítással adózik az ünnepnek a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Fotómûvészeti Tagozata. A kiállítás nem az épület dokumentatív bemutatásából született, hanem a XXI. századi fotómûvészek gondolatait tükrözi az Alpár-féle épületekrõl.

Forrás: Mezõgazdasági Múzeum

Résztvevõ mûvészek: Ágg Károly, Baricz Kati, Csák Miklós, Csortos Szabó Sándor, Dozvald János, Eifert János, Gáti György, Herbst Rudolf, Kovács Tamás, Kozák Albert, Lehotka László, Módos Gábor, Oravecz Attila, Potzmann János, S. Faragó Gyöngyi, Sehr Miklós, Schäffer László, Siklós Péter, Dr. Szabó József, Szentiváni János, Szikszay Ágnes, Tóth József, Tulok András, Vidovics István

-------------------------------------------------------------------------------


Katona István 1928 - 2006

-------------------------------------------------------------------------------
Fotográfus-anekdota-est

A Magyar Fotómûvészek Szövetsége 2006. november 16-án a Mai Manó Házban fotográfus-anekdota-estet szervezett,
amelynek szerkesztett és kibõvített anyagából Szarka Klára és Tóth József szerkesztenek majd könyvet.
Az anekdotázó fényírókat Gáti György örökítette meg.

.
-------------------------------------------------------------------------------
Az ELEVEN (11) SZÍNEK címû online kiállítás MEGNYÍLT!


Az Újbuda 75. évfordulójára létrehozott tárlat online verziója ide-, vagy a fenti képre kattintva válik láthatóvá. A Kelenföldi Pályaudvar, a Bartók Béla út, a Kelenhegyi út, az InfoPark, a Gellért tér, a Szabadság híd, a Villányi út, és Budapest XI. kerületének számos pontja - ELEVEN (11) SZÍNEK-ben.


-------------------------------------------------------------------------------

Gáti György és a Sajtófotó 2004 kiállítás


Részlet Gáti György: Kirakat-üvege-idõ címû sorozatából
A photograph from György Gáti's series entitled "Shop-Window-Time"


A Sajtófotó 2004 pályázat kiállításán, a Mûvészetek Palotájában Gáti György két anyaga volt látható a falakon.
A Kirakat-üvege-idõ /párizsi vitrinek/ és a Francia templomok fényei címû sorozatok.
Az ugyanott megrendezett Raiffeisen - Párbeszéd tárlat két Gáti-fotót mutatott be:
a Pár - a magasból és a Macskaköves pár /Strasbourg/ c. felvételeket.


Utóirat - elöl:
Az alábbiakban említett kópiát végül újranyomtatták, és május 5-én kicserélték.

Kedves Látogatók!
A lenti - a Sajtófotó 2004 kiállításon kinn lévö Kirakat-üvege-idõ címû sorozatomról készült - képet amiatt teszem közzé,
hogy a tárlat azon látogatói akik nem ismerik az anyagot és a munkáimat, ne higgyék, hogy trehány, photoshoppal megmunkált
és torzított fotókat adtam ki a kezembõl. A fotóra - piros vonalakkal jelezve - rámásoltam az eredetiekbõl is négyet, hogy
kép-a-képben is látható legyen a különbség.
A kezemben a nyomtatást végzõ cég által számomra küldött mintakópiát tartom, amely azzal a reménnyel kecsegtetett,
hogy az eredetit megközelítõ minõségben tárja a kiállítás a publikum elé az általam gondosan elkészített fotográfiákat.
Mint ahogyan abban is bíztam, hogy miután ezt jelzem a nyomtatást kivitelezõ cégnek, a hibát hamar orvosolják.
Egyik sem így történt.

Az eredeti teljes sorozat megtekintéséhez kérem kattintson ide.
------------------------------------------------------------------------------EGY ÉVSZÁZADOS EMBER
Tabák Lajos fotográfus

címmel könyv jelent meg a 101. éves fotográfusról - Szarka Klára tollából, a Noran kiadó gondozásában.

A szerzõ ajánlása ide kattintva olvasható

A kötetben Gáti György jegyzi a portréfotót, a fejezetek elé a kéz-fotográfiákat,
a képes melléklethez a reprodukciókat.
A 43 Tabák-fotó számítógépes helyreállításának munkáit is õ végezte.---------------------------------------------------------------

Már-már régészeti lelet!

A feledés homályából böngészõdött elõ a Petõfi Csarnok weboldaláról az alábbi - 19 évvel ezelõtti - plakát.
A rajta szereplõ Hobo-portrét Gáti György készítete a 6:3 címû klip forgatásán a Ganz gyárban.-------------------------------------------------------------------

HUNGART ösztöndíj

A Vigadó Galériában kihirdették a a HUNGART 2004. évi ösztöndíj pályázatának gyõzteseit.
A fotómûvészek közül Gárdi Balázs és Gáti György nyerték el a rangos támogatást.
Gárdi Balázs laudációját Chochol Károly fotómûvész mondta el, Gáti György munkásságát
Módos Gábor fotómûvész méltatta.

Letöltés: Módos Gábor beszéde ben


Szarka Klára szakíró, Gáti György és Gárdi Balázs
Fotó: Czimbal Gyula


A díjazottak
Sehr Miklós felvétele

-------------------------------------------------------------------------
Az egymilliós példányszámban megjelenõ francia PHOTO címû havilap 410-ik számában hírt adott a magyarországi
Fotóhónap 2004 rendezvényrõl, és említést tett Gáti György - Origo Galéria-beli virtuális kiállításáról.

------------------------------------------------------------------------A NATIONAL GEOGRAPHIC magazin második évfolyamának 15. száma az európai nagyvárosokról szóló
anyagában közli Gáti György párizsi felvételét.

----------------------------------------------------------------------Falusi Mariann és Gáti György az A38 hajó színpadán

A Budapesti Õszi Fesztivál kiemelkedõ zenei eseménye volt Falusi Mariann jazz-estje
2004. október 21-én este az A38 hajón.
A zenekar: Nagy János (p), Csepregi Gyula (s), Tóth Gyula (g), Hárs Viktor (b),
Baráth Béla (d), Zsoldos Béla (perc).
A vokalisták: Bussay Böbe és Pálos Zsuzsi.
A mûvésznõvel vendégként egy-egy dalt énekeltek:
a nézõtéren Lang Györgyi (All That Jazz)
és a színpadon Gáti György (Fly Me To The Moon),
aki egy Peter Gabriel dal aláfestéseként 24 fotográfiáját vetítette a színpad mögé.

-------------------------------------------------------------------------

Megszünt, majd feltámadt a 35 éves MAGYAR HÍRLAP

Az oldalainkon szereplõ www.magyarhírlap.hu kezdetû linkek
a napilap weblapjának - a nyomtatott verzióval történt egyidejû - megszûntetése miatt,
eredeti formájukban nem érhetõek el a továbbiakban. A szövegeket és képeket folyamatosan pótoljuk.

A november 6-i, szombati, a Ringier kiadó által már ki nem nyomtatott Ahogy Tetszik mellékletbe tervezett
R. Székely Júlia cikk - melyhez Gáti György készített illusztrációt - ide kattintva érhetõ el
.
Az oldal és a teljes Ahogy Tetszik melléklet a www.index.hu jóvoltából jelent meg

a http://index.hu/kultur/mh1106/ címen.

------------------------------------------------------------------

A Mediawave 2004 Fesztivál Humor - Fekete Humor pályázatán
Gáti György második díjat nyert, valamint a Kreatív különdíját.


Eifert János adta át az elismerések okiratait.

----------------------------------------------------------

2004. május 11-én, néhánnyal a 11111. látogató után képletesen bezárta kapuit -
és mostantól új helyen, az Origo Galéria archívumában lesz látható Gáti György elsõ internetes fotókiállítása.
"A FRANCIA KAPCSOLAT" címû anyag tavalyi két hónapnyi franciaországi fotografálás eredményérõl ad
egy harminc képes keresztmetszetet.
A kiállítást Balla Demeter és Hegyi Zsolt rendezték.----------------------------------------------------------

2004. május 6-án 22 óra tájban tekintette meg a
TÍZEZREDIK LÁTOGATÓ a Francia Kapcsolat címû kiállítást az Origo galériában!

----------------------------------------------------------


A Népszabadság 2004. február 17-én megjelent számának Budapesti Tükör rovatában interjú látott napvilágot -
Trencsényi Zoltán tollából és Móricz Simon fényképezõgépébõl - Gáti Györgyrõl.
A cikk a képre, vagy ide kattintva olvasható.

----------------------------------------------------------A Magyar Hírlap 2004. január 17-18-i "Ahogy tetszik" mellékletében jelenik meg
egy képanyag Gáti György - Bartók Béla útról készült sorozatából.
A fotográfiákat Para-Kovács Imre: Élnek a kövek címû, írásával fûszerezi.
A képeknek és a szövegnek a Salát Zalán tervezte oldalpár ad izgalmas helyet.


----------------------------------------------------------------------

Elsõ Válogatás - kiállítás Mohácson
A mohácsi Soós Galéria kiállítást rendezett Gáti György 30 fotójából.
Az utóbbi idõk sorozatain kívül számos régebbi tájkép, látható a falakon,
valamint két olyan mohácsi fotográfia, amelyek kifejezetten erre a tárlatra készültek.
Ez volt az elsõ olyan Gáti-Fotó kiállítás, ahol nem az alkotó választotta ki
a képei közül falra kerülõket, hanem a Galériát jegyzõ Soós András válogatott.

A Magyar Hírlap 2003. augusztus 30-án, szombaton megjelent számának Ahogy tetszik mellékletében olvasható
Gáti György: Két találkozás Lartigue-gal címû cikke, amely ide kattintva látható.

Kiállítás nyílt 2003. július 7-én a Raiffeisen-galériában
"A híd - részletek" címmel Gáti György fotográfiáiból.
A tárlatot Szarka Klára újságíró - a Magyar Hírlap kulturális rovatának vezetõje - nyitotta meg
-mintegy 180 vendég jelenlétében.
(A megnyitóbeszéd teljes szövege: Letöltés: gatiAhid.doc
)
Ezen alkalommal adta át Keleti Éva fotómûvész - a Magyar Fotóriporterek Társasága elnöke -
Gáti Györgynek a "Mosollyal Könnyebb 2003" pályázat Közönségdíját.
A tárlat 2003. augusztus 17-ig tekinthetõ meg az V. Akadémia utca 6. szám alatt,
a Raiffeisen Bank Rt. székházában lévõ Raiffeisen Galériában, minden nap, a hétvégeken is.


A megnyitó közönsége.
Madártávlatból Friedmann Endre (MTI) és Pélyi Nóra (MH) fotografálnak
Fotó: Dezsõ Tamás (Magyar Hírlap)


--------------------------------------------------------------------Március 25-én, a Sajtófotó 2003 kiállítás megnyitója alkalmával adták át a pályázat díjait a Néprajzi Múzeumban.
Gáti György a Természet és környezet kategóriájában nyert díjat a Mesék Franciául címû sorozatával.
A sorozat képei a fenti fotóra kattintva válnak láthatóvá.


Gáti György nyerte a Raiffeisen Bank "Mosolyogva könnyebb - 2003"   fotópályázatának Közönség-díját - Apa segít címû képsorozatával.
Az IPM kortárs galériájában megjelent
Szarka Klára írása - Gáti György, a szelíd újító címmel.
(INTERPRESS MAGAZIN, áprilisi szám, 80-81. oldal.)